Zonder vrijwilligers geen voetbal!

Sportclubs kunnen niet zonder vrijwilligers. Maar wat is vrijwilligerswerk nu eigenlijk, en is het ook wettelijk geregeld? Of doet iedereen zomaar wat? Vrijwilligerswerk is wel degelijk wettelijk geregeld. We geven je uitleg wat verstaan wordt onder vrijwilligerswerk en wie allemaal vrijwilliger kan worden. Jaarlijks kiest de KBVB ook de Vrijwilliger van het Jaar.

Wat wordt beschouwd als vrijwilligerswerk?

Vrijwilligerswerk is een activiteit die uitgevoerd wordt binnen een organisatie, luidt de kernachtige definitie. Maar daar hoort toch wat extra duiding bij, want vrijwilligerswerk is immers niet eender welke activiteit. Je moet je inzetten voor anderen.

Een praktisch voorbeeld:         

 • Je gaat op dinsdag- en donderdagavond trainen bij je voetbalclub: je bent geen vrijwilliger, maar gewoon een van de deelnemers/leden.
 • Je gaat op woensdagnamiddag helpen op de jeugdtraining van je club: je bent vrijwilliger.
 • Je helpt je zoontje met huiswerk voor hij naar de training gaat: je bent geen vrijwilliger, want je zet je niet in voor de samenleving. Iets doen voor je familieleden en kennissen wordt dus niet beschouwd als je inzetten voor anderen.         

Daarnaast moet het gaan om een onbezoldigde activiteit, want vrijwilligerswerk is onbetaalde inzet. Vrijwilligerswerk gebeurt ook, je raadt het al, vrijwillig, dus zonder dat je daartoe verplicht wordt. Maar vrijwillig en vrijblijvend zijn dan weer twee heel uiteenlopende termen. Er is dus wel degelijk een engagement tussen de vrijwilliger en de organisatie.

Iedereen vrijwilliger?

Iedereen die ouder is dan 15 mag aan vrijwilligerswerk doen. Je moet dus 16 jaar worden in het jaar dat je start als vrijwilliger, een maximumleeftijd is er niet.

Sommige mensen moeten wel toelating vragen om als vrijwilliger aan de slag te gaan:

 • Mensen met een uitkering van de RVA
 • Arbeidsongeschikten en mensen met een uitkering van het ziekenfonds
 • Leefloners
 • Vreemdelingen

Helemaal voor niets?

Vrijwilligerswerk is onbetaald, maar toch kunnen vrijwilligers een kostenvergoeding krijgen zonder zich problemen op de hals te halen. Als ze zich mooi aan de regels houden, moeten ze zelfs geen belastingen en sociale zekerheidsbijdragen betalen op die kostenvergoedingen.

 • Forfaitaire kostenvergoeding
  • De organisatie vergoedt de vrijwilliger een vast bedrag. De wet bevat wel maximale vergoedingen per dag en per jaar.
   • 30,82 euro/dag
   • 1232,92 euro/jaar
 • Reële kostenvergoeding
  • De organisatie betaalt de vrijwilliger de werkelijk gemaakte kosten terug. Hiervoor zijn bewijsstukken nodig van de vrijwilliger.