Voorwaarden om steward te kunnen worden

 

Amy is één van de jongste voetbalstewards van ons land en voldoet dus net aan de voorwaarden om steward te worden. Om je kandidaat te stellen, vertelt zij aan welke voorwaarden je moet voldoen.

Amy Agneessens
°1997
Steward
Oud-Heverlee Leuven

Amy Agneesens

"Van zodra ik 18 was ben ik met de stewardopleiding begonnen. De voorwaarden om voetbalsteward te worden zijn op het eerste zicht redelijk streng.

Als je even nadenkt, dan weet je dat dat niet zo is. Naast de supporters onder controle houden, moet je ook de normen en waarden van de club uitstralen. Je bent als gastvrouw of -heer de persoon die het dichtste bij de supporters staat. Dat is wat ik fijn vind: tussen de mensen staan, verantwoordelijkheid hebben en deel uitmaken van een essentieel team. Want zonder stewards geen supporters en zonder supporters geen voetbal!"

 


Kandidaat-stewards moeten voldoen aan volgende voorwaarden:

1. De leeftijd van 18 jaar bereikt hebben;

2. In het bezit zijn van een getuigschrift van goed gedrag en zeden;

3. Vijf jaar voorafgaand aan de aanwerving geen stadionverbod (burgerrechtelijke uitsluiting, administratief of gerechtelijk stadionverbod of stadionverbod als beveiligingsmaatregel) opgelopen hebben;

4. De vereiste fysieke geschiktheid hebben om de functie uit te oefenen. Deze geschiktheid wordt elk jaar gecontroleerd aan de hand van een medisch onderzoek;

5. Over een gepast psychologisch profiel beschikken. Bij het testen van het psychologische profiel worden volgende elementen geëvalueerd:

  • Psychische stabiliteit;
  • Emotionele beheersbaarheid;
  • Voldoende rationaliteit;
  • Observatievermogen;
  • Actiebereidheid;
  • Verantwoordelijkheidszin.

Dit profiel wordt geëvalueerd door de veiligheidsverantwoordelijke, de hoofdsteward en een politieofficier en dit op basis van een onderhoud met de kandidaat-steward.

Als je denkt te voldoen aan deze voorwaarden, schrijf je dan nu hier in en stel je zo kandidaat voor de functie van steward bij jouw club.