Uitwisseling stewards

Clubs wisselen vaak stewards uit met mekaar voor bijvoorbeeld uitwedstrijden of speciale gelegenheden. Zo gaat Gaetan vaak op uitwisseling. Hij vindt het telkens weer fantastisch! 

Maar je kan niet zomaar op uitwisseling gaan waar en wanneer je wilt. Onze expert vertelt je hoe het er aan toe gaat.

Gaetan Campione
°1959
Divisiechef
RFC Seraing

Gaetan Campione

"Ik ga om de twee weken mee naar uitwedstrijden, dus ik hoor talloze verschillende stewardbriefings. Elk stadion is anders en vergt een speciale aanpak. Zeker ook met de verschillende soorten  supporters. 

Als je meegaat voor een uitwedstrijd, mag je als steward van de uitsupporters geen thuissupporters fouilleren. Dat is tegen de Voetbalwet. Veel mensen weten dat niet, maar ik wel ;-) 

Ik vind het geweldig om alle stadions te mogen zien, maar mijn lievelingsstadion blijft toch het Stade du Pairay van Seraing!"

 

 Stewarduitwisselingen zijn super! Je ziet andere stadions en bent veel dichter bij de supporters. Er moeten wel enkele stappen genomen worden voor dat je aan een uitwisseling mee mag doen:

Stap 1 - Drie weken voor de wedstrijd

Een drietal weken voor de wedstrijd neemt de veiligheidsverantwoordelijke van de thuisspelende ploeg contact op met de veiligheidsverantwoordelijke van de bezoekende ploeg.

Deze punten kunnen dan besproken worden:

  • aard van de wedstrijd (al dan niet een wedstrijd met verhoogd toezicht)
  • verwacht toeschouwersaantal
  • het aantal mannelijke en vrouwelijke stewards die gevraagd worden aan de bezoekende club
  • tijdstip van de briefing
  • taken van de bezoekende stewards
  • naam van de verantwoordelijke die de bezoekende stewards gaat begeleiden

Stap 2 - Vijf dagen voor de wedstrijd

De KBVB coördineert en superviseert de uitwisseling van stewards. Daarom moet de Bond een bewijs krijgen dat er wel degelijk afspraken gemaakt zijn volgens het model van een voorafgaandelijke overeenkomst.

Stap 3 - Dag van de wedstrijd

Op de dag van de wedstrijd dienen de bezoekende stewards aanwezig te zijn op de briefing van de thuisploeg.

Stap 4 - Dag na de wedstrijd

Op het einde van de wedstrijd zal het formulier uitwisseling van stewards opgemaakt worden. Daarin wordt een overzicht gegeven van het aantal toeschouwers (totaliteit en aantal van de bezoekende ploeg), aantal aanwezige stewards, opmerkingen …

Dit formulier moet worden ondertekend door de veiligheidsverantwoordelijke van de organisator, door de verantwoordelijke van de bezoekende stewards en door de verantwoordelijke van de publieke ordedienst. Een kopie van dit formulier moet overgemaakt worden aan de KBVB, ook alle ondertekenende partijen moeten een exemplaar ontvangen.

Indien er racistische uitlatingen en/of spreekkoren werden vastgesteld, moet het formulier zoals voorzien in de OOP40 ook ingevuld worden.