Bevoegdheden van de stewards

Garry weet maar al te goed welke bevoegdheden stewards al dan niet hebben. Hij geeft jou hiervan een overzicht!

 

Garry Raxhon
°1972
Steward
R Standard de Liège

Garry Raxhon

"Als steward moet je goed kunnen anticiperen. Je moet bij wijze van spreken een potentieel gevaarlijke situatie zien, nog voor dat het gebeurt. Ik heb daar wel een neusje voor. Toch ga je als steward vaak een stap te laat komen, maar daar moet je mee leren omgaan.

Voor de bekerfinale tussen Club Brugge en Standard in 2016, wisten we dat we strenger gingen moeten zijn. Ten eerste omdat het een ander stadion was en ten tweede omdat er bijna dubbel zo veel volk was als op Sclessin. Wij moesten ons daar als ploeg op voorbereiden.

Zo heb ik veel objecten moeten afpakken... Wat de mensen toch allemaal naar een stadion meenemen. "

 

 


Welke bevoegdheden krijgen we?

De wetgever heeft in de voetbalwet specifieke bevoegdheden voor stewards opgenomen:

1. We mogen alleen personen van hetzelfde geslacht oppervlakkig controleren om voorwerpen te detecteren waarvan het binnenbrengen in het stadion:

  • Het verloop van de wedstrijd kan verstoren;
  • De veiligheid van de toeschouwers in het gedrang kan brengen;
  • De openbare orde kan verstoren.

2. We mogen deze voorwerpen afnemen. Deze voorwerpen kunnen aan de stewards worden toevertrouwd op basis van het Reglement van Inwendige Orde.

3. We mogen de toegang tot het stadion ontzeggen aan iedere persoon die:

  • Zich verzet tegen oppervlakkige controle;
  • Zich verzet tegen de afgifte van voorwerpen die het veilig verloop van een wedstrijd kunnen verstoren;
  • Het Reglement van Inwendige Orde niet naleeft;
  • Het voorwerp uitmaakt van een stadionverbod;

De stewards kunnen de toeschouwers richtlijnen geven om hun veiligheid te verzekeren of toe te zien op de toepassing van het Reglement van Inwendige Orde.