Sportleven

Sportleven is ons platform waar we wekelijks officiële berichten in plaatsen. Dat gaat van disciplinaire beslissingen tot verslagen van comités, zoekertjes, evenementen,... Het verschijnt telkens op woensdag op de website van de KBVB. De Franstalige versie heet "La Vie Sportive".

De teksten in Sportleven hebben een disciplinaire waarde. Het bondsreglement bepaalt immers dat de meerderheid van de door de bondsinstanties genomen beslissingen pas in werking treden vanaf het moment waarop die beslissing gepubliceerd werd in Sportleven. 

Sinds 1 juli 2004 is Sportleven alleen elektronisch te raadplegen via deze site, voordien bestond er een papieren versie.