Samen in de strijd tegen racisme

De KBVB werkt samen met Unia, het centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding, in de strijd tegen racisme en discriminatie. Samen willen ze ook de integratie van iedereen in het voetbal bevorderen.

Meer info over onze sociale projecten met een focus op inclusie vind je hier

Heb je een klacht, vraag of wil je graag meer informatie hierover? Een overzicht van alle meldkanalen en instanties vind je hier

Voetbal trekt overal ter wereld mensen aan vanuit de verschillende lagen van de bevolking. De sport brengt hen samen in een geest van gelijkheid, want de bal is rond voor iedereen. De KBVB is er dan ook van overtuigd dat, dankzij het voetbal, mensen van om het even welke religie, kleur, overtuiging, geslacht of seksuele geaardheid zich makkelijker kunnen integreren in de gemeenschap. Jongeren vinden in de sport dan weer een meer dan waardig alternatief voor de gevaren en de verleidingen van onze huidige maatschappij.

De voetbalclubs kennen hun belangrijke rol in het samenbrengen van mensen van verschillende culturen en afkomst. Ze nemen dan ook verschillende initiatieven om de participatie te bevorderen. De kernpunten zijn samengevat in een Charter tegen Racisme:Carte rouge au racisme

 • Via acties en de communicatiekanalen van de club een boodschap van tolerantie, respect en waardigheid verspreiden.
 • De gelijkheid van kansen voor allen daadwerkelijk toepassen.
 • Optreden als een opvoedende kracht die de samenwerking tussen de gezinnen, het schoolmilieu en het lokale verenigingsleven bevordert.
 • Een expliciet verbod van elke vorm van racisme en van elke andere vorm van discriminerende houding, zoals antisemitisme, homofobie, seksisme, islamfobie ... en van de ermee gepaard gaande symbolen opnemen in het reglement van inwendige orde.
 • Instructies geven aan de leden en verantwoordelijken om de toegang tot de sportactiviteiten te weigeren aan elke persoon die racistisch of discriminerend gedrag vertoont en/of provocerende symbolen of kleren draagt.
 • Alle provocerende symbolen en teksten in en rond de voetbalterreinen en op de websites verwijderen.
 • Waakzaam blijven en preventief optreden tegen elk teken van beginnend racisme of discriminatie.
 • Alle informatie over racistische of discriminerende ontsporingen aan de lokale overheden en aan de Bondsinstanties doorgeven.
 • Slachtoffers van racisme en discriminatie steunen, eventueel met bijstand van bevoegde instellingen zoals het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding.
 • De wetgeving en de richtlijnen inzake toegankelijkheid voor personen met een handicap naleven en daar waar mogelijk passende voorzieningen treffen om hen de toegang tot de voetbalvelden te vergemakkelijken.
 • Een regelmatige evaluatie van de principes vervat in dit charter. Daartoe kunnen de clubs ondersteuning vragen aan de gespecialiseerde instellingen, aan de Bondsinstanties en aan de minister voor Sport.
 • De clubs zorgen voor de bekendmaking van dit charter bij alle personen die deelnemen aan het voetbalgebeuren.

Actie Racisme