Meer dan voetbal: Het sociale beleid van de KBVB

Voetbal speelt een belangrijke rol in onze samenleving. Voetbal is dus zoveel meer dan alleen maar die ronde bal, twee doelen en 22 spelers op een terrein. Om het maatschappelijke belang van het voetbal te onderstrepen, werkte de KBVB een sociaal beleid uit. Alle informatie over onze sociale projecten kan u hier terugvinden. 

Sociaal Charter van de KBVB

De KBVB promoot voetbal als middel om mensen, zowel mannen als vrouwen, van alle culturen en kleuren samen te brengen en om aan een betere toekomst te bouwen: Voetbal is er voor iedereen!

De KBVB sluit niemand uit en verbiedt alle vormen van discriminatie op basis van geslacht, kleur, seksuele oriëntatie, nationaliteit, godsdienst en handicap.

De KBVB roept alle voetbalsupporters op tot het gebruik van positieve waarden: Fair Play, passie en ambiance.

De KBVB ziet in het voetbal een middel tot verbetering van het algemeen welzijn, verdraagzaamheid en sociale integratie.

De KBVB steunt het UEFA-tienpuntenplan tegen racisme: Unite Against Racism!

De KBVB verleent zijn medewerking aan diverse hulpprogramma's op het gebied van welzijnszorg in België en internationale ontwikkelingssamenwerking.

 

Het Sociale Charter kwam tot stand in samenwerking met het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding en de Stichting Samen Kleurrijk Sporten.

Fair PlayAnti-racisme