Informatie voor ouders

Bijna de helft van de spelers en speelsters aangesloten bij de KBVB is jonger dan 18. Daarom hebben we wat nuttige informatie voor ouders van jeugdspelers gebundeld.

Afwijking leeftijdscategorie

Vanaf 1 juli 2015 is het weer mogelijk zijn om een verzoek tot een medische afwijking in te dienen.

Om hiervoor in aanmerking te komen moet een attest voor medische afwijking van leeftijdscategorie aangevraagd worden.

Tot de voornaamste redenen tot aanvraag van dit attest behoren een groeiachterstand, vertragingen van de maturiteit (significant late puberteit), motorische en psychosociale problemen.

Deze maatregel heeft als doel kinderen die hiermee geconfronteerd worden, op een aangepast niveau te laten voetballen.

De VFV en de KBVB wensen te benadrukken dat het steeds om een medische afwijking moet gaan. Voetbaltechnische redenen zonder medische achtergrond worden niet weerhouden. Gezien het een attest van medische afwijking betreft, wordt deze afwijking vastgesteld door een arts (erkend sportkeuringsarts).

Attest aanvragen

Wil je een attest aanvragen? Hiervoor kan je terecht bij een erkend sportkeuringsarts in de buurt die vertrouwd is met deze procedure. Maak met deze erkende sportkeuringsarts een afspraak voor een consultatie.

Je kan ter verduidelijking ook volgend stappenplan volgen:

  • Stap 1 : Ga naar de website www.sportkeuring.be,
  • Stap 2 : Vul de geboortedatum en het geslacht in van de speler/speelster voor wie je de afwijking vraagt,
  • Stap 3 : Onder de rubriek ‘Welke sport wilt u gaan beoefenen’, ga je naar ‘balsporten’ en vervolgens naar ‘voetbal – medische afwijkingen’,
  • Stap 4 : Vul de vragenlijst in,
  • Stap 5 : Stuur een e-mail naar de erkende arts die je wenst te bezoeken,
  • Stap 6 : Contacteer de arts voor een afspraak.

Neem naar het consult bij de sportkeuringsarts zoveel mogelijk recente medische informatie mee (eventuele verslagen van onderzoeken, medische beeldvorming,... ). De prijs voor dit medisch consult bedraagt 45 euro, waarvan je ongeveer de helft kan recupereren via de mutualiteit.

Na het medisch onderzoek bezorgt de arts een rapport aan de VFV en de KBVB. Het 'attest voor medische afwijking van leeftijdscategorie' wordt nadien digitaal overmaakt aan de gerechtigde correspondent van jouw club.

Belangrijk! Dit attest moet bij elke wedstrijd die jouw kind speelt in een lagere leeftijdscategorie op vraag kunnen voorgelegd worden aan de scheidsrechter. (Artikel 1421 1.3 van het bondsreglement)

Belangrijk! De kinderen actief bij Brusselse clubs dienen de procedure te volgen van de vleugel waarbij de club is aangesloten. 

Voor verdere vragen rond de procedure kan je via e-mail terecht op medical@footbel.com en op administratie@voetbalfederatievlaanderen.be.

Minderjarige buitenlanders

Minderjarige buitenlanders die in België willen voetballen, moeten bij hun aansluiting ook een ouderlijke verklaring voegen. Daarin moeten de ouders verklaren dat zij omwille van andere redenen dan het voetbal naar België verhuisd zijn.

Gebitsbeschermer

In teamsporten zoals rugby en hockey is een gebitsbeschermer ingeburgerd. Maar ook in het voetbal is een gebitsbeschermer nuttig bij jeugdspelers. Daarom wil de Medische commissie hier even de aandacht vestigen op het belang hiervoor bij jongens en meisjes en even herinneren dat zo’n gebitsbeschermer wel degelijk toegelaten is.

Anti-doping

De KBVB volgt de lijst van de verboden producten opgesteld door het WADA (Wereld Anti Doping Agentschap) die zowel door de FIFA als door de gemeenschappen in België werd goedgekeurd. De FIFA -en dus ook de KBVB- zal automatisch instemmen met elke wijziging in de lijst van de door het WADA verboden producten van zodra de aanpassingen door de Sportmedische Commissie van de FIFA goedgekeurd zijn.

Minderjarige spelers moeten bij een dopingcontrole soms vergezeld zijn door een meerderjarig lid van de club. Om tegemoet te komen aan deze verplichte vertegenwoordiging van een minderjarige is een mandaat opgesteld. Daarin vind je alle informatie over het wat en hoe en kan je zelf een begeleider mandateren.