Geen Bengaals vuur, laat de spelers voor vuurwerk zorgen!

Voetballers rekenen op de massale steun van hun supporters. Vocale steun, dan toch. Want voor vuurwerk zullen de spelers zelf wel zorgen op het terrein, in de tribunes is Bengaals vuurwerk immers verboden!

Tegen eenieder die pyrotechnische voorwerpen, bedoeld om licht, rook of lawaai te produceren (zoals Bengaals vuurwerk, voetzoekers, rookbommetjes …) binnen brengt, poogt binnen te brengen of die in het bezit is van deze voorwerpen in het stadion, kunnen sancties genomen worden op basis van de voetbalwet.

De voetbalwet bepaalt alvast een administratieve geldboete van 500 euro en een administratief stadionverbod van een jaar voor diegene die Bengaals vuur aansteekt.

Maar je kan niet alleen een straf oplopen voor het afsteken van Bengaals vuur, er zijn ook heel wat risico's en gevaren aan verbonden.