Departement Arbitrage

Departement Arbitrage

Het Departement Arbitrage ressorteert onder de Directie Sport en bestaat uit het Referee Office en het Referee Department.

Referee Office

Het Referee Office is belast met de aanduiding van scheidsrechters en assistent-scheidsrechters voor de competitiewedstrijden in de nationale afdelingen en de Beker van België. Ze maakt op basis van examens en observaties van wedstrijden een classificatie op van de scheidsrechters en assistent-scheidsrechters in Hogere Afdelingen, verduidelijkt de interpretatie van de spelregels en kan disciplinaire en administratieve maatregelen treffen tegen scheidsrechters. Het Referee Office kan ook in eerste aanleg oordelen over een aantal klachten inzake arbitrage. Ze oordeelt in hoger beroep over beslissingen in eerste aanleg van de Provinciale Scheidsrechterscommissies.

Referee Department

Het Referee Department ondersteunt het Referee Office in haar beslissingen en zorgt ervoor dat de aanduidingen en de verslaggeving die hiermee gepaard gaat administratief vlot verlopen. Daarnaast is de opleiding van observers, scheidsrechters en assistent-scheidsrechters een belangrijke bezorgdheid. Ze staan dus in voor de organisatie van cursussen, tests, trainingen en seminaries en doen voor de inhoudelijke invulling hiervan beroep op experten.

Samenstelling

Het Referee Department volgens artikel 242 van het Bondsreglement.

Referee Department
Referee Department KBVB anno 2015

Provinciale Scheidsrechterscommissies (PSC)

De negen provinciale scheidsrechterscommissies zijn de provinciale equivalenten van het Departement . Ze zijn bevoegd in de lagere afdelingen. De PSC’s staan dus in voor het beheer van de provinciale arbitrage.

Samenstelling

De PSC volgens artikel 257 van het Bondsreglement