Comités van de KBVB

Comités

 

Uitvoerend Comité

Het Uitvoerend Comité is de algemene vergadering van de vzw KBVB en het beheersorgaan van de KBVB.

Enkele taken van het UC:

 • Waken over de naleving van het Bondsreglement en indien nodig opdracht geven aan het Bondsparket om een evocatieverzoek in te dienen
 • Organisatie en agenda van de algemene vergadering
 • Toetreding, ontslag en fusie van clubs aanvaarden, schorsing van de sportactiviteit van clubs uitspreken, schrapping en wedertoetreding van clubs voorstellen
 • Een beslissing nemen over de toepassing van spelregels, waarover verschillende interpretaties bestaan, en dit in afwachting van een beslissing van de Scheidsrechterscommissie van de FIFA
 • Regelen van geschillen tussen Belgische en buitenlandse clubs
 • Beheren van de nationale ploegen
 • Organiseren en beheren van de Trainersschool
 • Beheren van het Nationaal Steunfonds en het Fonds voor Promotie van het Jeugdvoetbal

Het Uitvoerend Comité beschikt ook over drie commissies:

 1. Technische commissie
  • Leiding van de nationale ploegen
  • Vaststellen van krachtlijnen en maatregelen om nationale ploegen optimaal te doen presteren
  • Voorstellen van sancties voor geselecteerde spelers
 2. Commissie voor de Opleiding van de Trainers
  • Pedagogische leiding Trainersschool
  • Administratief beheer Trainersschool
 3. Commissie voor de Coördinatie van de Spelleiding
  • Coördinatie activiteiten CSC

Samenstelling

Het Uitvoerend Comité volgens artikel 226 en 227 van het Bondsreglement

Naar boven ↑

Sportcomité voetbal

Het Sportcomité voetbal bestaat uit één kamer voor het betaald voetbal en drie voor het amateurvoetbal.

Het Sportcomité oordeelt over heel wat disciplinaire zaken in eerste aanleg. De administratieve bevoegdheden worden afgehandeld door het Sportcomité competities.

Samenstelling

Het Sportcomité volgens artikel 238 van het Bondsreglement

Naar boven ↑

Beroepscomité voetbal

Het Beroepscomité oordeelt zoals de naam al doet vermoeden in hoger beroep over de beslissingen in eerste aanleg van:

 • Sportcomité
 • Centrale Scheidsrechterscommissie
 • Commissie voor het Statuut van de Speler
 • Controlecommissie
 • Commissie van het Federaal Solidariteitsfonds
 • Provinciale Comités

Samenstelling

Het Beroepscomité volgens artikel 237 van het Bondsreglement

Naar boven ↑

Provinciale Comités

De KBVB telt negen Provinciale Comités. Zij staan het Uitvoerend Comité bij in de organisatie en promotie van het voetbal op provinciaal vlak. De PC’s hebben zowel administratieve als sportieve en disciplinaire taken.

 1. Competities

  • Organisatie van de provinciale competities
  • Toelating geven tot het inrichten van vriendschappelijke wedstrijden waaraan ploegen van lagere afdelingen deelnemen
  • Nazicht van de terreinen van de provinciaal spelende clubs
 2. Disciplinaire zaken voetbal

  De verschillende Provinciale Comités oordelen onder meer over feiten ten laste van clubs en incidenten, laakbare feiten, betwistingen en gevallen van wangedrag van spelers, aangeslotenen of toeschouwers.

Samenstelling

De Provinciale Comités volgens artikel 239 van het Bondsreglement

Naar boven ↑