Comités en commissies

Provinciaal Comité - Limburg

De KBVB telt negen Provinciale Comités. Zij staan het Uitvoerend Comité bij in de organisatie en promotie van het voetbal op provinciaal vlak. De PC’s hebben zowel administratieve als sportieve en disciplinaire taken.

 1. Competities

  • Organisatie van de nationale competities
  • Toelating geven tot het inrichten van vriendschappelijke wedstrijden waaraan ploegen van hogere afdelingen deelnemen
  • Nazicht van de terreinen van de nationaal spelende clubs
 2. Disciplinaire Zaken Voetbal

  In aanwezigheid van een lid van het Bondsparket oordelen de verschillende Kamers onder meer over feiten ten laste van clubs en incidenten, laakbare feiten, betwistingen en gevallen van wangedrag van spelers, aangeslotenen of toeschouwers.

  Daarnaast oordeelt het Sportcomité onder meer ook over de gevallen waarin een Provinciaal Comité of een lid daarvan betrokken is en klachten betreffende de spelleiding in de Beker van België.

 3. Futsal

  • Organiseren van de kampioenschappen op nationaal niveau en de Beker van België Futsal
  • Toelating geven tot het organiseren van toernooien en vriendschappelijke wedstrijden waaraan ploegen van nationale afdeling deelnemen
  • Oordelen over incidenten, betwistingen, gevallen van wangedrag van spelers, aangeslotenen of toeschouwers en over alle feiten ten laste van clubs
  • Behandelen van klachten betreffende fouten in de toepassing van de spelregels tijdens de Beker van België Futsal.

Samenstelling

Provinciale Scheidsrechterscommissie - Limburg

De negen provinciale scheidsrechterscommissies zijn de provinciale equivalenten van de CSC. Ze zijn bevoegd in de lagere afdelingen. De PSC’s staan dus in voor het beheer van de provinciale arbitrage.

Samenstelling