Bondskaarten

De houders van een bestendige uitnodigingskaart van de KBVB hebben vrije toegang tot de wedstrijden gespeeld onder toezicht van de KBVB of de UEFA. Ze moeten hun aanwezigheid wel op voorhand melden.

Welke kaart?

De Bondskaarten worden jaarlijks uitgedeeld aan de medewerkers van de KBVB. Er zijn vijf soorten Bondskaarten: kaart UC, A, B, C en C doorstreept. Wie welke kaart krijgt, hangt af van de functie.

Kaart Wie Toegang tot
Kaart UC Leden van het Uitvoerend Comité Parking, eretribune, receptiezaal
A-kaart Ereleden Eretribune
B-kaart Leden van nationale en provinciale comités/commissies Officiële tribune of hoofdtribune
C-kaart Leden van verdienste
Scheidsrechters Centrale Scheidsrechters Commissie
Prospectoren
Bondspersoneel
Hoofdtribune
Doorstreepte C-kaart Bondserepenningen
Scheidsrechters Provinciale Scheidsrechters Commissie
Geconventioneerde groeperingen
Uitnodigingen
Zitplaatsen indien mogelijk, anders staanplaatsen

 

Hoe een ticket aanvragen?

 

Wedstrijden Jupiler Pro League

Voor de wedstrijden van eerste nationale moet de aanvraag rechtstreeks bij de thuisspelende club worden ingediend. De aanvraag, vergezeld van een kopie van de Bondskaart, moet ten laatste drie dagen voor de wedstrijd ingediend zijn.

Andere afdelingen

Voor wedstrijden in andere reeksen dan eerste nationale moet de aanwezigheid ten laatste drie dagen op voorhand gemeld worden. Als dit niet gebeurd is, kan de club een zitplaats weigeren. De houder van de Bondskaart heeft dan wel altijd recht op een staanplaats.

Croky Cup

Voor de wedstrijden van de Croky Cup moet de aanvraag ingediend worden bij de thuisspelende club. 

Europese clubcompetities

Voor een Europese bekerwedstrijd moet de aanvraag rechtstreeks bij de organiserende club worden ingediend. De aanvraag, vergezeld van een kopie van de Bondskaart, moet ten laatste drie dagen voor de wedstrijd ingediend zijn.

Internationale wedstrijden

De bepalingen voor de wedstrijden van al onze Nationale Ploegen worden per match vastgelegd en zijn terug te vinden in de Bondsbladen.

 

De volledige reglementering over de uitnodigingskaarten staat in het Bondsreglement (artikels 157, 1475 en 1616).