Heroes of Football

Heroes of Football project

In 2013 ontwikkelde het Belgisch voetbal samen met Gelijke Kansen in Vlaanderen het holebi-actieplan 'Holebi of hetero, maak er geen spel van'. Dit actieplan wil holebiseksualiteit in het voetbal bespreekbaar maken via concrete acties. Vanaf 2014 gingen we van start met de implementatie van de verschillende actiepunten. We ondernamen regenboogvetercampagnes met het professioneel en het amateurvoetbal, verspreidden een toolkit voor voetbalclubs & supporters en organiseerden verschillende workshops rond het thema voor stewards, veiligheidsverantwoordelijken, trainers, clubbestuurders & spelers. Via het Captains of Change programma van UEFA konden we de verschillende acties in zowel Vlaanderen als Wallonië ondernemen.

Van januari 2016 tot en met juni 2017 zijn wij partner van het Erasmus+ project, Heroes of Football, rond holebiseksualiteit in voetbal. Dit project wordt gesubsidieerd door de Europese commissie. Heroes of Football is een Europees initiatief om ervoor te zorgen dat iedereen die van voetbal houdt of deelneemt aan het spel, onbelemmerd plezier beleeft en daarbij helemaal zichzelf kan zijn, wat ook zijn/haar seksuele voorkeur is. In een sportcontext zoals voetbal is het op dit moment nog niet gemakkelijk om te vertellen dat je holebi bent. Vaak ervaren sporters een aantal hindernissen om dit te vertellen aan hun teamgenoten en trainer.

Via het Heroes of Football project willen we tools aanbieden aan voetbalorganisaties, voetbalclubs en hun leden om met het thema holebiseksualiteit binnen de club aan de slag te gaan. De KBVB werkt mee aan de ontwikkeling van deze tools en zal deze ook verspreiden naar alle professionele en amateurvoetbalclubs. Een toolkit, Virtual Reality belevenis en een Europese documentaire maken deel uit van het materiaal waarmee clubs het onderwerp onder de aandacht kunnen brengen. Als voetbalclub is het ook steeds mogelijk om een workshop rond holebiseksualiteit en diversiteit voor spelers, staf en vrijwilligers aan te vragen bij de KBVB

Voor meer info over Heroes of Football en de beschikbare materialen: www.heroesoffootball.eu of contacteer An De Kock.

De ontwikkelde tools in het kader van het holebi-actieplan kan je hieronder meer in detail raadplegen. 

 

  • Met wie kan ik contact opnemen?

Heb je als speler/speelster, trainer, clubbestuurder of vrijwilliger vragen in verband met je seksuele geaardheid en wil je hierover graag eens praten? Sinds januari 2017 werkt de KBVB samen met Raf Van Puymbroeck die in 2016 verkozen werd als Mister Gay Belgium en Mister Gay Europe. Raf is zelf afgestudeerd als bachelor Lichamelijke opvoeding en Bewegingsrecreatie en zet zich in om holebiseksualiteit in de sport meer bespreekbaar te maken. Als ambassadeur van het Heroes of Football project staat hij eveneens open voor al jouw vragen en helpt hij je graag verder vanuit zijn eigen ervaringen. Bovendien kan hij je in contact brengen met de holebi- & transgenderorganisaties in België wanneer je dit wenst. Vragen worden steeds vertrouwelijk behandeld en persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met derden. Je kan Raf contacteren via een bericht op zijn facebookpagina:   www.facebook.com/raf.vanpuymbroeck

Wil je als club graag maatregelen nemen zodat de clubomgeving holebi-vriendelijk en inclusief is? Contacteer vrijblijvend de verantwoordelijke sociale projecten van de KBVB voor meer informatie!

  • Een toolkit ‘Voetbal vs homofobie: 1-0’ als instrument voor voetbalclubs.

Deze toolkit legt kort uit wat homofobie is en welke specifieke problemen zich in het voetbal voordoen. Verder omvat deze toolkit praktische voorbeelden uit binnen- en buitenland en worden er tips gegeven voor clubs, trainers, spelers en supporters voor zowel op als naast het veld.

 

 
  • Holebiseksualiteit wordt bespreekbaar in alle geledingen van het voetbal.

Dit actieplan wil holebiseksualiteit binnen de federaties, clubs, clubbesturen, onder de supporters,... bespreekbaar maken. Niet alleen via de campagne, maar ook via de communicatiekanalen van de federaties en voetbalclubs. Zij nemen hun voorbeeldfunctie op door in hun eigen communicatie aandacht te besteden aan discriminatie op grond van seksuele identiteit in het kader van een open en tolerante club voor iedereen.

Wil jouw club ook de boodschap geven dat zij openstaat voor holebi's als speler, trainer, vrijwilliger in het voetbal? Contacteer Jeroen voor promotiemateriaal en gebruik de logo's van deze actie in jullie communicatie.

  • KBVB+ biedt sociale workshops aan. 

Voetbalclubs kunnen een workshop omgaan met diversiteit met homofobie als specifieke case aanvragen bij de KBVB. In deze workshops wordt er op een interactieve manier informatie gegeven over wat homofobie is en op welke manier je als club, trainer, speler... hiermee kan omgaan. Daarnaast spreken we ook over discriminatie en diversiteit in het algemeen.

  • Homofobe uitspraken en homofoob gedrag op en rond het voetbalterrein worden openlijk veroordeeld.

Ben je tijdens een voetbalwedstrijd slachtoffer of toeschouwer van discriminerende opmerkingen of gedragingen, dan wend je je best tot de steward en/of scheidsrechter. Vraag aan de scheidsrechter om het voorval expliciet in het scheidsrechtersverslag te vermelden. Belangrijk om weten is dat enkel incidenten die in dit scheidsrechterverslag staan via de disciplinaire commissie van de KBVB bestraft kunnen worden. 

Ben je buiten de wedstrijdcontext slachtoffer of toeschouwer van discriminerende opmerkingen of gedragingen (vb. in de kantine, op een training...), dan kan je hierover klacht indienen bij Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, via het gratis telefoonnummer 0800 12 800 of via het elektronisch klachtenformulier op www.unia.be

Daarnaast rapporteer je dit best aan het clubbestuur zodat zij via het klachtenformulier van de KBVB een klacht kunnen indienen.